Thiết bị KT trắc nghiệm dành cho HS (Inno Clicker VT-600-S)

Liên hệ đặt hàng

  • Cài đặt đơn giản
  • Tích hợp với Microsoft PowerPoint
  • Phản hồi nhanh
  • Nhận được nhiều câu trả lời cùng lúc
  • 1 thiết bị cho 1 học sinh