Kệ sách thông minh Smart Shelf Bibliotheca

    Liên hệ đặt hàng

    • Hỗ trợ hoàn trả sách và thiết bị nhanh chóng, dễ dàng
    • Chỉ định được khu vực hoàn trả
    • Ngăn chứa tài liệu gồm 3 cỡ: Sách lớn, sách nhỏ, CD/DVD
    Danh mục: