Hệ điều hành Microsoft Windows Pro 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC-10528)

Liên hệ đặt hàng

Loại Sản phẩm PM hệ điều hành
Tên hãng Microsoft
Part number FQC-10528
Dòng sản phẩm Windows 11
Phiên bản Microsoft Windows Pro 11 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC-10528)
Thời hạn bản quyền Vĩnh viễn
Số máy cài đặt Dùng cho 1 Máy tính
Phạm vi sử dụng Là dạng cấp phép cho máy tính mới chưa cài đặt phần mềm bản quyền
Hình thức cấp phép OEM – 1 Product key
Dùng cho khách hàng Cá nhân/ Doanh nghiệp
Danh mục: Từ khóa: