Bảng điện tử AiKyo cho dạy học online

Liên hệ đặt hàng

Bảng điện tử Aikyo có thể đóng vai trò thay thế cho bút và bảng viết truyền thống giúp cho giáo viên có thể truyền tải kiến thức đến học trò một cách trực quan, dễ hiểu nhất.